Informácie o súboroch cookies

 • Spoločnosť MINDFUL s.r.o., so sídlom Lazovná 234/3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 246 761, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 36065/S sa v súvislosti s poskytnutím týchto informácií zamieňa za pojem prevádzkovateľ.

 • Pri používaní služieb prevádzkovateľa údajov zostávate anonymní, ak sa nerozhodne inak. S ohľadom na všeobecné pravidlá pripojenia na internet sú informácie nachádzajúce sa v systémových protokoloch (napr. adresa IP) používané na technické účely súvisiace so správou serverov prevádzkovateľa údajov. Adresy IP ďalej slúžia na zhromažďovanie všeobecných štatistických demografických údajov (napr. o regióne, z ktorého sa nadviazalo pripojenie).

 • Váš webový prehliadač môže na disku vášho počítača ukladať malé textové súbory (angl. cookie). Súbory cookie obsahujú informácie, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie služieb, najmä tých, ktoré si vyžadujú oprávnenie.

 • Služby prevádzkovateľa údajov ukladajú súbory cookie v počítačoch používateľov na nasledujúce účely:
  a) lepšie prispôsobenie služieb potrebám používateľov, napríklad prezentácie;
  b) prezentácie internetových reklám s obsahom čo najviac zodpovedajúcim záujmom používateľa.

 • Vzhľadom na životnosť súborov cookie a podobných technológií používame dva základné typy týchto súborov:
  a) relačné – dočasné súbory uložené v koncovom zariadení používateľa do odhlásenia, opustenia webovej stránky a aplikácie alebo vymazania pomocou softvéru (webového prehliadača);
  b) trvalé – uložené v koncovom zariadení používateľa v stanovenom čase v parametroch súborov cookie alebo kým ich používateľ nevymaže.

 • S ohľadom na cieľ, ktorému slúžia súbory cookie a podobné technológie, rozlišujeme ich nasledujúce typy:
  a) bezpečnostné – používané na zaistenie bezpečnosti, napr. na detekciu podvodov;
  b) výkonové – umožňujú zhromažďovanie informácií o spôsobe používania webových stránok;
  c) funkčné – umožňujú „zapamätať si“ nastavenia vybrané používateľom a prispôsobené používateľské rozhranie, napr. vybraný jazyk alebo prihlasovacie údaje do jeho registračného účtu, vzhľad stránky atď.;
  d) reklamné – umožňujú používateľom poskytovať reklamný obsah lepšie prispôsobený ich záujmom; webové stránky používajú formu internetového marketingu založenú na „retargetingu“; to umožňuje našim partnerom zobrazovať používateľom reklamy na základe ich interakcií s webovými stránkami;
  e) štatistické – na vytváranie štatistík webových stránok a aplikácií.

 • Webový prehliadač je možné nakonfigurovať tak, aby bola celkom vypnutá možnosť ukladania súborov cookie na pevnom disku vášho počítača.

 • Ďalšie informácie o súboroch cookie a iných technológiách nájdete o. i. na Wikipédii (https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie) alebo v ponuke Pomocník webového prehliadača.

 • Na stránkach prevádzkovateľa údajov môžu byť používané tzv. sociálne pluginy pre sociálne médiá ako Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter alebo Pinterest. Pomocou funkcií poskytovaných týmito modulmi plug-in je možné odporučiť určitý obsah alebo ho zdieľať v sociálnych sieťach. Majte na pamäti, že pri použití týchto modulov plug-in dochádza k výmene údajov medzi vami a príslušnou sociálnou sieťou. Prevádzkovateľ údajov tieto údaje nespracováva ani nemá žiadne informácie o tom, ako sú tieto údaje zhromažďované. Preto odporúčame, aby ste si pred použitím príslušného modulu plug-in prečítali podmienky a zásady ochrany osobných údajov vlastníkov týchto sociálnych sietí.Späť nahor